آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۴/۳۰:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بازار با روند افزایشی خود به ۱/۹۲۴/۷۹۸ واحد رسید.

شاخص بورس: ۱/۹۲۴/۷۹۸ واحد

درصد تغییر:  ۳.۲% مثبت

میزان افزایش: ۵۹/۷۷۰ واحد مثبت


شاخص فرابورس: ۱۹/۷۲۳ واحد

درصد تغییر: ۲.۰۸% مثبت

میزان افزایش: ۴۰۱ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۱۷۹

نماد بدون تغییر بورس: ۱۰

نماد منفی بورس: ۱۳۳


نماد مثبت فرابورس: ۱۴۹

نماد بدون تغییر فرابورس: ۸

نماد منفی فرابورس: ۱۰۹


نماد های موثر بر شاخص:

شپنا ۱۸.۸۹% مثبت

فولاد ۴.۹۶% مثبت

فارس ۴.۵۵% مثبت

خپارس ۲۸.۶۸% مثبت

خودرو ۴.۹۸% مثبت

وبانک ۱۵.۶۸% مثبتشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۳.۷۳% مثبت

شاخص صنعت: ۳.۴۶% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۳.۶۹% مثبت

شاخص هم وزن: ۲.۲۳% مثبت


🆔 @aftabonline
وبگردی