آفتاب

سازمان نظام وظیفه برای مشمولان مرداد ماه فراخوان زدبه گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری آفتاب سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ایران برای همه مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی، افراد دیپلمه و کمتر از آن که دارای برگ اعزام به خدمت برای مرداد ماه هستند، فراخوان زد.

این افراد باید خود را همراه با برگ سفید اعزام، به یگان خدمتی مشخص شده در زمان اعلامی موجود در آن معرفی کنند.


🆔 @aftabonline
وبگردی