آفتاب

نرخ تورم واقعی ایران چند درصد استمراکز رسمی آمار ایران نرخ رسمی تورم را ۱۰.۲ در صد میدانند در حالی که اگر برای خرید گشتی به بازار زنیم متوجه افزایش چند برابری قیمت ها می شویم.

قیمت محصولات در ایران به طور عمده متاثر از نرخ ارز است با توجه به افزایش حداقل دوبرابری دلار در این مدت کوتاه چگونه باید این میزان تورم را واقعی دانست.

یکی از اساتید بزرگ اقتصاد دانشگاه هاپکینز به نام استیو هانکه درباره میزان تورم ایران میگوید: نرخ ارز در بازار می تواند به بیانگر میزان تورم را در ایران مشخص کند.

با توجه به این موضوع حداقل تورم سالانه ایران بالای ۲۰۰ درصد است که آمار ملموس تری نسبت به نرخ رسمی اعلامی توسط دولت می باشد.


🆔 @aftabonline
وبگردی