آفتاب

موسوی مجد چه اطلاعاتی را به سازمان سیا منتقل کرده بود؟خبرگزاری دانشجو منتشر کرد: اولین فیلم از اعترافات موسوی مجد بعد از دستگیری و انتشار تماسهای تلفنی‌اش با افسران اطلاعاتی آمریکا را ببینید.