آفتاب

تعطیلات تابستانی مجلس معلق شدفارس نوشت: با تصمیم هیأت رئیسه مجلس تعطیلات تابستانی مجلس به صورت موقت معلق شد.

 براساس تصمیم هیأت رئیسه مجلس تعطیلات تابستانی مجلس معلق شد. البته این تصمیم یک تصمیم موقت است و دائمی نیست.  اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودمشخص شدند سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل نود، با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت : در این جلسه اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مشخص شدند. بنابر گزارش مهر، وی بیان کرد: بر این اساس حجت الاسلام سیدمحمود نبویان به عنوان نایب رئیس اول، حجت الاسلام حسن شجاعی به عنوان نایب رئیس دوم، الهام آزاد به عنوان دبیر و علی خضریان به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس انتخاب شدند.

وبگردی