آفتاب

ورود اعتراضی معاون رئیس جمهور سابق به دفتر روزنامه شرقبه گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری آفتاب حمید بقایی معاون احمدی نژاد در پی گزارش امروز روزنامه شرق با حالت اعتراض به دفتر این رسانه وارد شد.

تیتر امروز روزنامه شرق «ماجرای فرار از کشور معاون احمدی نژاد» بود که در این گزارش گمانه زنی شده که بقایی در دوران مرخصی خود از زندان به دنبال فرار از کشور است.

این گزارش باعث برافروختگی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق شد و با اعتراض به دفتر روزنامه شرق وارد شد.

حمید بقایی مطالب منتشر شده این روزنامه درباره خود را دروغ می داند.


🆔 @aftabonlineویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی