آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۴/۲۹:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص سازهای بازار با روند مثبت شاخص بازار را به ۱/۸۶۴/۹۳۹ واحد رساند.

شاخص بورس: ۱/۸۶۴/۹۳۹ واحد

درصد تغییر:  ۳.۰۸% مثبت

میزان افزایش: ۵۵/۷۶۸ واحد مثبت


شاخص فرابورس: ۱۹/۳۲۲ واحد

درصد تغییر: ۲.۴۷% مثبت

میزان افزایش: ۴۶۵ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۲۵۱

نماد بدون تغییر بورس: ۹

نماد منفی بورس: ۷۹


نماد مثبت فرابورس: ۱۷۹

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۱

نماد منفی فرابورس: ۹۴


نماد های موثر بر شاخص:

فارس ۴.۹۸% مثبت

پترول ۱۰۲.۵۳% مثبت

شستا ۴.۹۸% مثبت

خودرو ۴.۸۷% مثبت

کگل ۴.۹۷% مثبت

ومعادن ۵.۹۷% مثبتشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۲.۷۴% مثبت

شاخص صنعت: ۳.۱۶% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۳.۰۶% مثبت

شاخص هم وزن: ۲.۷۴% مثبت


🆔 @aftabonline
وبگردی