آفتاب

امکان رزرو شدن صندلی‌های مترو و اتوبوس جهت پیشگیری از انتقال کرونافارس نوشت: عضو شورای شهر تهران گفت: در صورتی که سیستم اداری شهرداری کاملا الکترونیکی و دیجیتال شود امکان رزرو صندلی اتوبوس و مترو وجود دارد و می‌توان جهت پیشگیری از انتقال کرونا در حمل و نقل عمومی از این روش استفاده کرد.

حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران درباره امکان رزرو صندلی مترو جهت کنترل جمعیت و پیشگیری از کروناگفت: اجرای این موضوع سخت و پیچیده است چرا که فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت نگرفته و رزروی شدن صندلی مترو می‌تواند حواشی زیادی را به همراه داشته باشد. خلیل آبادی گفت:‌ممکن است جوانی صندلی اتوبوس را رزرو کرده باشد و پس از مراجعه به مترو ببیند پیرمردی بر روی آن نشسته و آیا در این هنگام جوان می‌تواند اقدامی انجام دهد؟ لذا تمهیدات باید در زمینه صورت گیرد و فرهنگسازی شود. وی تصریح کرد: در صورتی که سیستم شهرداری کاملا دیجیتالی باشد امکان رزرو صندلی اتوبوس و مترو وجود دارد البته در کنار این مسأله باید رانندگان حمل و نقل عمومی نیز آموزش ببینند و یارانه‌ای را از سوی دولت و شهرداری در این زمینه در نظر گیریم. وی درباره رانت دولت به کرونا و صحبت‌هایی که اخیراً محسن هاشمی در این زمینه مطرح کرده است، اظهار داشت: دولت با بازگشایی صنوف و مشاغل پس از موج اول کرونا به نوعی سبب رانت به ویروس کووید ـ ۱۹ شده است، البته قصد دولت این بود که مشاغل به لحاظ اقتصادی دچار آسیب نشوند ولی اکنون نه تنها موج دوم کرونا بروز یافته بلکه آسیب‌هایی هم به صنوف وارد شده است. خلیل آبادی گفت:‌ دولت با استفاده از اقدامات الکترونیکی و نرم‌افزاری باید کارهای شهروندان را در ادارات مدنظر قرار دهند مردم هم باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی را ۱۰۰ درصد مدنظر قرار دهند. ۲۳۵۲۱۲


وبگردی