آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۴/۲۸:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب بازار بورس امروز با ریزش ۳۲/۵۵۲ واحدی به شاخص ۱/۸۰۹/۱۴۸ واحد رسید.

شاخص بورس: ۱/۸۰۹/۱۴۸ واحد

درصد تغییر:  ۱.۷۷% منفی

میزان افزایش: ۳۲/۵۵۲ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۲۳۶

نماد بدون تغییر بورس: ۳

نماد منفی بورس: ۶۴


نماد مثبت فرابورس: ۲۳۶

نماد بدون تغییر فرابورس: ۳

نماد منفی فرابورس: ۵۹


نماد های موثر بر شاخص:

فولاد ۵% منفی

فارس ۴.۹۸% منفی

فملی ۴.۹۹% منفی

تاپیکو ۴.۹۶% منفی

شتران ۴.۹۸% منفی

شبندر ۴.۹۸% منفیشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۳.۲۱% منفی

شاخص صنعت: ۱.۷۷% منفی

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۲.۸۵%منفی

شاخص هم وزن: ۱.۰۱% مثبت


🆔 @aftabonline
وبگردی