آفتاب

آتش سوزی در مجتمع تجاری در بازار تهرانایسنا نوشت: سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع حریق در یک مجتمع تجاری در بازار کفاشان تهران خبر داد.

سید جلال ملکی در این باره اظهار کرد: ساعت ١٠:٢٠ دقیقه روز جاری یک مورد آتش سوزی در یک پاساژ به سامانه ١٢۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطلاع داده شد که بلافاصله چهار ایستگاه آتش نشانی به همراه خودرو های تنفسی و تانکر آب به محل واقع در محدوده بازار کفاش ها، بازار سید ولی اعزام شدند.

ملکی با بیان اینکه آتش نشانان در مدت زمان چهار دقیقه به محل رسیدند گفت: در یک ساختمان سه طبقه که کاربری تولید کفش داشت و در آن مواد قابل اشتعال نگهداری می شد حریق رخ داده بود. روی سطح پشت بام این مجتمع با لوازم ناایمن، انباری هایی تعبیه شده بود و این حریق در یکی از انباری هایی که روی سطح پشت بام واقع شده بود رخ داده بود.

وی ادامه داد: از آن جایی که حریق روی سطح پشت بام رخ داده بود بسیاری از شهروندان این دود را مشاهده کردند. همچنین از طریق رایزر به بخشی از طبقات پایینی سرایت کرده بود که آتش نشانان با حضور به موقع از چند طرف عملیات را آغاز کردند و حریق را تحت کنترل در آوردند.

به گفته وی حریق اطفا شده و آتش نشانان در حال لکه گیری و ایمن سازی محل هستند. این حادثه تا کنون مورد مصدومیت نداشته است.