آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۴/۲۵:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب بازار بورس امروز با ریزش همراه بود و شاخص کل به ۱/۸۴۱/۶۹۶ واحد رسید

شاخص بورس: ۱/۸۴۱/۶۹۶ واحد

درصد تغییر:  ۰.۱۷% منفی

میزان افزایش: ۳/۲۱۲ واحد منفی


نماد مثبت بورس: ۱۶۸

نماد بدون تغییر بورس: ۸

نماد منفی بورس: ۱۵۴


نماد مثبت فرابورس: ۱۴۴

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۶

نماد منفی فرابورس: ۱۲۹


نماد های موثر بر شاخص:

فارس ۱.۱۹% منفی

شتران ۴.۹۹% مثبت

پارسان ۵% منفی

شپنا ۳.۷۷% منفی

شبندر ۱.۶۶% منفی

کچاد ۴.۹۷% منفیشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۰.۳% منفی

شاخص صنعت: ۰.۳۷% منفی

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۰.۱۸%منفی

شاخص هم وزن: ۰.۰۷% مثبت


🆔 @aftabonline
وبگردی