آفتاب

گزارش سازمان ملل درباره شهادت سردار سلیمانی چه بود و چه طور آمریکا این ترور را قانونی جلوه می‌دهد؟ گزارش سازمان ملل، که در آن حمله آمریکا به سردار سلیمانی و  شهادت وی «غیر قانونی» خوانده شد، بحث هایی را درباره مسؤولیت در عصر پهبادها به وجود آورد. آمریکا این گزارش را «مجوزی برای تروریست ها» خواند و آن را رد کرد.

وب سایت شبکه خبری الجزیره با عنوان «مرگ با پهباد: چگونه می توان کشتارهای هدفمند را توجیه کرد؟» نوشت:


کالامرد گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت بر اساس قوانین بین المللی کشتن با پهباد در شرایط ویژه ای همچون دفاع از خود و مجوز شورای امنیت سازمان ملل قابل توجیه است و خطر قریب الوقوع عامل مهمی در تعیین مصداق دفاع از خود به شمار می رود. وی گفت در حمله به سلیمانی چنین معیاری وجود نداشت.  هیچ شاهد و مدرکی دال بر برنامه (شهید سردار) سلیمانی برای حمله قریب الوقوع به منافع آمریکا و در نتیجه ضرورت اقدام فوری ارائه نشده است. کارشناسانی مانند کوین جون هلر و ویم زویننبرگ این نظر را تأیید کردند.


در گزارش اگنس کالامرد، گزارشگر ویژه سازمان ملل، با اشاره به موضوع استفاده کشورها از جنگ افزارهای هوایی بدون سرنشین بسیار پیشرفته و آغاز عصر دوم پهبادی، آمده است جهان در «برهه زمانی بسیار مهمی» قرار دارد. بر اساس این گزارش، شمار کشته شدگان غیر نظامی حاصل از حملات پهبادی یکی از مهمترین نگرانی ها در ارتباط با این گونه حملات است.

کالامرد در مصاحبه با الجزیره گفت جامعه بین المللی باید به بررسی جدی تحول، توسعه و افزایش کاربرد پهبادها بپردازد. وی گفت ترور (شهادت) سردار سلیمانی نخستین نمونه از حمله پهبادی به نماینده نیروهای مسلح یک کشور و استفاده از توجیه «دفاع از خود» برای حمله یک کشور به یک مقام دولتی در سرزمین کشور سوم است.

کارشناسان نیز بر این باورند پهبادها لزوماً غیر قانونی نیستند؛ اما از نظر شرایط نقض قوانین بین المللی در نتیجه استفاده از آن ها، وضعیت روشنی وجود ندارد.

ون لندینگهام، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا، گفت گزارش کالامرد بر قضاوت بر اساس آثار این حمله و نه علل تصمیم گیری درباره اقدام به این حمله، مبتنی بوده است. وی گفت برای ارزیابی دقیق قانونی دقیق  پهبادی، باید بدانیم تصمیم گیرندگان چه چیزی را «قریب الوقوع» فرض کرده اند. در این حمله، آمریکا چنین اطلاعاتی را منتشر نکرده است. بنابراین کالامرد اطلاعات کافی در این زمینه ندارد.  

هلر گفت آمریکا باید عذرخواهی کند و متعهد شود که چنین حملات غیر قانونی را تکرار نکند و به نوعی به ایران غرامت بدهد. اما بی تردید چنین کاری نخواهد کرد.

ایران در ماه ژوئن هشداری برای دستگیری ترامپ و دیگر افرادی که در قتل (شهادت) سردار سلمیانی دست داشتند، صادر کرد.

کالامرد از همه کشورها خواست به طور جدی ادعاهای آسیب به غیر نظامیان در جریان چینین حملاتی را بررسی کنند. وی گفت هر کشوری که به چنین حملاتی دست زده است باید نهاد خاصی داشته باشند که حمله را از نظر نقض قوانین بین المللی بررسی کنند.وبگردی