آفتاب

ویدئویی که همه باید ببینند؛ ماسک‌ها را قبل از دور انداختن پاره کنیدفیلم منتشر شده در شبکه های اجتماعی که نشان می دهد متاسفانه برخی سودجویان به قیمت مرگ هموطنان‌شان، ماسک‌ها را از سطل های زباله جمع آوری می کنند و برای استفاده مجدد اتو و پرس کرده و اقدام به فروش آن می‌کنند.

 
وبگردی