آفتاب

راه آهن

به علت تاخیر در تامین مالی هند از پروژه خط راه آهن چابهار کنار گذاشته شدبه گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب برخی از رسانه های هندی از کنار گذاشتن این کشور از ساخت خط ریل چابهار به زاهدان خبر دادند.

روزنامه هندو دلیل این امر را تاخیر در تامین مالی توسط این کشور دانسته و  بیان کردند که خود ایران می خواهد این پروژه را به سرانجام برساند.

این قرارداد در سال ۲۰۱۶ طی سفر نخست وزیر هند به ایران با حضور رئیس جمهور ایران و افغانستان به امضا رسید.


🆔 @aftabonline