آفتاب

حضرت آیت الله مکارم شیرازی حال بگویید چه کسی باید عذرخواهی بکنددیروز بیانیه مهمی از طرف مرجع عالی قدر اسلام حضرت ایت الله ناصر مکارم شیرازی صادر شد که در آن به انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور و عدم شرمساری مسئولان اشاره شده بود. قطعا این نگرانی و هشدار مراجع خوب و ضروری است و باید مدیران و تصمصم گیران مملکت به آن توجه و اهتمام بورزند.

اما لازم است که به برخی از مواضع و عملکرد آیت الله مکارم شیرازی در چند سال اخیر اشاره کرد و نگاه دقیق تری به برخی از عواملی گرانی که خود ایشان هم دخیل هستند، انداخت.

آیت الله مکارم شیرازی در سال 94 که برخی از نمایندگان و افراد دلسوز در حال بررسی دقیق و همه جانبه برجام بودند نامه ای به مجلس می زند و با انتقاد از آنها می نویسد: مطلعین می گویند هر روز که با شک و تردید سپری می شود مبالغ هنگفتی ضرر به کشور وارد می گردد.

با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند گفتگوها را با دقت پیش برده و زمان مشخصی را در نظر نگیرید  حال اگر این فشارها به نمایندگان و مسئولان تصمیم گیر برای تصویب برجام وارد نمی شد آیا این سند خسارت محض در عرض کمتر از بیست دقیقه به مصوبه مجلس می رسید؟

حضرت آیت الله مکارم شیرازی حضرت آقای خامنه ای بارها فرمودند که مراقب برجام باشید و برخی دلسوزان هشدارهایی درباره نقض برجام توسط اعضای قرارداد می دادند که همان موقع باز جناب عالی در حمایت از برجام گفتید: نسبت ترکمانچای دادن به برجام خلاف موازین شرع و قانون است در حالی که باید کاری کنیم اتحادی در این مساله پیدا شود و باید در مورد چیزی که مرحله های شرعی و قانونی آن گذشته صحبت نکرده و اختلاف ایجاد نکنیم و مساله بر همگان روشن است.

همچنین گفتید: برخی ها گاهی به بنده ایراد می گیرند ولی وظیفه شرعی ام حرف زدن با استدلال و با دلیل شرعی و قانونی است ولی می دانیم همین ها که در گوشه و کنار حرفی می زنند بعد عذرخواهی می کنند که ما را ببخشید.

حال با توجه به این خسارت محض به وجود آمده و هویدا شدن برخی از زوایای پنهان این معامله دو سر باخت برای ملت ایران چه نظر دارید.

حضرت آیت الله مکارم اکثر دلسوزان نظام بخشی از وضعیت فعلی اقتصاد کشور را نتیجه سیستم ربوی بانکها می دانند و همگی می دانیم ربا در مقام جنگ با خدا است شما چه کار عملی (نه بیانیه و گفتار) با این دستگاه فساد زا انجام داده اید.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی شما به عنوان یک متخصص دینی که باید تمام کلیات امورات اقتصادی کشور را بدانید تا به حال چند راه کار عملی جهت برون رفت از این فاجعه ملی ارائه دادید.

شرایط اقتصادی کشور بسیار وحشتناک است و غالب مردم همانطور که در بیانیه تان فرمودید با مشکلات اساسی خود دست و پنجه نرم می کنند و یکی از حامیان برجام که دولت اقتصاد کشور را معطل آن و بدین جا رساند شما هستید.
وبگردی