آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۴/۲۴:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بورس با یک روند صعودی شروع به کار و در آخر وقت با مقداری کاهش شاخص به ۱/۸۸۴/۸۴۷ واحد رسید.

شاخص بورس: ۱/۸۴۴/۸۴۷ واحد

درصد تغییر:  ۱.۲۵% مثبت

میزان افزایش: ۲۲/۷۶۳ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۱۲۰

نماد بدون تغییر بورس: ۶

نماد منفی بورس: ۲۰۸


نماد مثبت فرابورس: ۱۴۸

نماد بدون تغییر فرابورس: ۱۷

نماد منفی فرابورس: ۱۳۴


نماد های موثر بر شاخص:

فولاد ۴.۸۸% مثبت

فارس ۴.۹۷% مثبت

فملی ۴.۹۹% مثبت

شستا ۴.۹۹% مثبت

شپنا ۴.۹۸% مثبت

خودرو ۴.۹۸% مثبتشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۲.۵۷% مثبت

شاخص صنعت: ۱.۲۶% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۱.۷۵% مثبت

شاخص هم وزن: ۰.۳۱% منفی


🆔 @aftabonlineوبگردی