آفتاب

ابطحی به امام جمعه لاهیجان: ادبیات شما فقط به گسترش بی حجابی می انجامدبی حجاب ها دشمن خارجی نیستند که شهر سقوط کند. فرزندان این آب و خاک هستند.

محمدعلی ابطحی در توییتی نوشت:

آقای امام جمعه محترم
بی حجاب ها دشمن خارجی نیستند که شهر سقوط کند. فرزندان این آب و خاک هستند.
بی سیم نزنید. ادبیات شما فقط به گسترش بی حجابی می انجامد.