آفتاب

حکم اعدام محمد قبادلو متوقف شدمدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در حساب توئیتری خود از توقف حکم اعدام محمد قبادلو خبر داد.

هاشمی در حساب توئیتری خود نوشت: قرار توقف اجرای حکم ‎محمد قبادلو، در پی درخواست مجدد ‎اعاده دادرسی وکیل نامبرده مبنی بر ‎اعدام به جرم ‎محاربه در اجرای تبصره ماده۴۷۸ ق.آ.د.ک با توجه به تقدم ‎حق الناس تا رسیدگی به اتهام قتل عمد یکی از پرسنل ‎فراجا و محکومیت وی به قصاص نفس، در ‎دیوان عالی کشور صادر شد.