آفتاب

سقف انتقال کارت به کارت به ۶ میلیون تومان افزایش یافتبه گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب طبق اعلام بانک مرکزی سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از مبلغ سه میلیون تومان در هر شبانه‌ روز برای هر کارت به ۶ میلیون تومان افزایش می یابد.

همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از یک میلیون تومان به ۳ میلیون تومان با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. 

با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.


🆔 @aftabonline
وبگردی