آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۴/۲۲:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب، امروز شاخص بورس با افزایش ۷۱ هزار واحدی شاهد رشد ۴.۱ درصدی بود.

شاخص بورس: ۱/۸۱۲/۸۳۳ واحد

درصد تغییر:  ۴.۱% مثبت

میزان افزایش: ۷۱/۴۷۹ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۲۱۱

نماد بدون تغییر بورس: ۱۰

نماد منفی بورس: ۱۲۰


نماد مثبت فرابورس: ۲۰۹

نماد بدون تغییر فرابورس: ۸

نماد منفی فرابورس: ۸۴


نماد های موثر بر شاخص:

فولاد ۴.۹۶% مثبت

فارس ۴.۹۷% مثبت

فملی ۵% مثبت

شستا ۴.۹۸% مثبت

شپنا ۴.۹۹% مثبتشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۴.۶۲% مثبت

شاخص صنعت: ۴.۰۶% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۴.۳۸% مثبت

شاخص هم وزن: ۳.۱% مثبت


🆔 @aftabonline
وبگردی