آفتاب

ببینید | ویدئویی تماشایی از عبور کهکشان راه شیری بر فراز کوه دماوندویدیو عبور کهکشان راه شیری بر فراز کوه دماوند را مشاهده می‌کنید، که این ویدیو از ۷۰۰ عکس تهیه شده و در تمام مدت شب دوربین در حال ثبت تصویر بوده است. این ویدئو را محمدرضا دومیری‌گنجی ثبت کرده است.

دریافت 5 MB 266 256