آفتاب

تکنولوژی بی نظیر این دستکش برای کمک به بیمارانی که سکته قلبی و مغزی کردنددستکش هوشمند Rapael ساخته شده است تا به کمک بیماران سکته قلبی و مغزی بیاید.

وبگردی