آفتاب

ساعت هوشمندی که با حرکت انگشتان دست، تنظیم می شودفناوری به کار رفته در این ساعت ها، به شما اجازه می دهد تنها با حرکت یک دست تمام فعالیت های روزانه خود را کنترل کنید.

وبگردی