آفتاب

زمان شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها مشخص شدمنصورغلامی، وزیر علوم گفت: مبنای ترم تحصیلی بعدی، آموزش مجازی است. منبع: شبکه خبر