آفتاب

بیلبوردهای معنادار در خیابان‌های تهران خطاب به نمایندگان مجلسپایگاه اطلاع رسانی «چندثانیه» از بیلبوردهای معنادار در سطح شهر تهران خطاب به نمایندگان مجلس خبر داد.

در این بیلبوردها به نقل آیت الله مدرس، نوشته شده است: من هر حرف حقی را بدون ترس می‌گویم چون از کسی چیزی نمی‌خواهم! تعبیه شده است .

وبگردی