آفتاب

خداحافظی ناگهانی مجری معروف از تلویزیون!کیمیا گیلانی مجری تلویزیون، از این رسانه خداحافظی کرد.


ویدیوی اجرای بغض آلود وی امروز در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده بود.