آفتاب

تشویق علی کریمی در فینال مسابقات کشتیتشویق علی کریمی در فینال مسابقات کشتی آزاد در حضور حسن یزدانی روی تشک و اشتباه هادی عامل مورد توجه کاربران در فضای مجازی قرار گرفت.