آفتاب

خبر فوری

صدای شلیک ضد هوایی از منطقه پارچینبه گزارش خبرنگار حوادث پایگاه خبری آفتاب لحظاتی قبل صدای شلیک همراه با نور سفید از منطقه نظامی پارچین گزارش شده است.

طبق اطلاعات بدست آمده برخی از ماشین های آتش نشانی به همان سمت می رفتند.

برخی از شاهدان محلی می گویند که این صدا و نور برای شلیک ضد هوایی است اما هنوز خبر آن تایید نشده است. 

منطقه پارچین یا پارک ملی خجیر از مناطق حفاظت شده و قسمتی از آن تحت کنترل وزارت دفاع است.