آفتاب

روایت مدیرعامل خبرگزاری دولت از دلیل برگزار نشدن مصاحبه «سی ان ان» با رئیسیمدیرعامل خبرگزاری ایرنا از دلیل برگزار نشدن مصاحبه CNN با رئیس‌جمهور گفت.

علی نادری ، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا نوشت:
خانم امانپور از شبکه سی ان ان قصد مصاحبه با رییس جمهور را داشت اما به علت نپذیرفتن پروتکل که تعیین آن منطقا حق میزبان است موفق به انجام این کار نشد.

وبگردی