آفتاب

انتقاد کدخدایی از سکوت مجامع بین المللی در برابر ترور شهید سپهبد سلیمانیسخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: آیا جامعه بین المللی قادر است که مانع توسعه طلبی و یکجانبه گرایی رژیم آمریکا باشد؟

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توئیتی با هشتگ شهید سلیمانی نوشت: ترور شهید سلیمانی از سوی گزارشگر ملل متحد به عنوان نقض حقوق بین الملل شناخته شد. اقدامی جنایت کارانه که متاسفانه با سکوت برخی مجامع بین المللی همراه بود. آیا جامعه بین المللی قادر است که مانع توسعه طلبی و یکجانبه گرایی رژیم آمریکا باشد؟


گالری تصاویر