آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۴/۱۷:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاخص بورس با ۲۷ هزار واحد افزایش به رقم ۱/۷۴۷/۲۰۸ واحد رسید که نسبت به دیروز روند افزایشی کمتری را دنبال کرد.

شاخص بورس: ۱/۷۴۷/۲۰۸ واحد

درصد تغییر:  ۱.۶۸% مثبت

میزان افزایش: ۲۸/۸۵۸ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۱۴۷

نماد بدون تغییر بورس: ۵

نماد منفی بورس: ۱۷۷


نماد مثبت فرابورس: ۱۶۹

نماد بدون تغییر فرابورس: ۶

نماد منفی فرابورس: ۱۲۴


نماد های موثر بر شاخص:

فولاد ۴.۹۵% مثبت

تاپیکو ۴.۹۶% مثبت

خودرو ۴.۹۶% مثبت

پارسان ۴.۹۹% مثبت

رمپنا ۴.۹۹% مثبت

وامید ۴.۹۵% مثبتشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۲.۱۷% مثبت

شاخص صنعت: ۱.۷۴% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۲.۳۱% مثبت

شاخص هم وزن: ۰.۰۴% منفی


🆔 @aftabonline
وبگردی