آفتاب

"یادمان بیست و دوم مرداد روز ملی سمن ها در شبکه ملی سمن های فرهنگی و هنری "چهارمین جلسه رسمی شبکه ملی سمن های فرهنگی و هنری عصروز شنبه 22 مردادماه , روز ملی سمن ها و مشارکت های اجتماعی در مرکز همایش های انجمن آسافیلم بزرگ داشته شد.

در این نشست که جمعی از نمایندگان انجمن ها و اساتید و پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر حضور داشتند, به ایراد سخنرانی پرداختند.
این نشست که با محوریت بزرگداشت روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی برگزار شد, به اظهار نظر سازمان های مردم نهاد و تشکل ها به تدوین پیش نویس قانون سازمان های مردم نهاد پرداخته شد.
دراین نشست دکتر آزاده ابراهیم زاده مدیر عامل انجمن فرهنگی و هنری آسافیلم , استاد محمدهادی ابوالقاسمی , آقای کاروان عاروان مدیرعامل جامعه معلولین ایران, و آقای امیر مسعود مسعودی موسس انجمن اوج اندیشان آزاد ( موسس اولین انجمن استان تهران )....حضورداشتند
در این نشست دکتر آزاده ابراهیم زاده به نقش خودجوش سازمان های مردم نهاد در مدل مشارکت های عمومی اجتماعی خصوصی (pspp) اشاره کردند و اینکه مرجع مجوز دهی به سازمان های مردم نهاد نباید یک نهاد سیاسی باشد .
همچنین آقای کامران عاروان به مشکلات ثبتی تشکل ها و سمن ها اشاره کردند. اینکه پس از ثبت نیز چه مشکلات عدیده ای از سوی سازمان ها و ارگان های مختلف برای تشکل ها بوجود می آید .
آقای امیر مسعود مسعودی نیز به خاستگاه سازمان های مروم نهاد ( ngo ) که قانون تجارت ایران است اشاره کردند و اینکه مدل و الگوی انجمن های مردم نهاد از قانون تجارت ایران گرفته شده است و باید تشکل ها بدان آگاه باشند و بر اساس آن حرکت کنند .
در پایان انجمن های حاضر به لزوم تصحیح پیشنویس قانون سازمان های اجتماعی اشاره کردند و عنوان شد که ما نیاز به تدوین و تصویب قانون مشارکت های اجتماعی در کشور داریم .
درنهایت شکل گیری کارگروه های تخصصی حقوقی در اولویت اهداف قرار گرفت .

علیرضانیاکان
وبگردی