آفتاب

آیا کرونا از طریق کولر ماشین منتقل می‌شود؟نقش کولر خودرو در انتشار ویروس کرونا را در ویدئو زیر مشاهده کنید.

وبگردی