آفتاب

کشتی گیر کشورمان به علت کرونا وضعیت مساعدی نداردبه گزارش خبرنگار ورزشی پایگاه خبری آفتاب حسین نوری کشتی گیر کشورمان به دلیل کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری بستری شد.

با گرفتن آزمایش و عکس از ریه نوری مشخص شد که ریه وی کاملا سفید و از ویروس کرونا پر شده است و هم اکنون با دستگاه نفس می کشد.

وی در ابتدا در بیمارستان آتیه بستری بود که فدراسیون کشتی او را به بیمارستان مسیح دانشوری انتقال داد.

حسین نوری کشتی گیر فرنگی کار اهل زنجان و دارنده مدال طلای آسیایی و برنز جهانی است.