آفتاب

بازگشایی مدارس در حاله ای از ابهام استبه گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری آفتاب، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در پی شیوع بیماری کرونا گفت: امکان تغییر زمان بازگشایی مدارس وجود دارد.

وی در ادامه با توجه به تصمیم ستاد ملی کرونا بر بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور بیان کرد:ما تابع تصمیمات این ستاد هستیم.

با گسترش شیوع ویروس کرونا با افزایش مبتلایان و کشته شدگان این بیماری، خانواده ها ترس از فرستادن فرزندان خود به مدرسه ها را دارند.


🆔 @aftabonline