آفتاب

چه کسی پاسخگوی مشکلات ارزی کشور استدر فیلم پیش رو مردم با دویدن از پله ها در بازار فردوسی به دنبال خرید مقداری ارز هستند که از ضرر کاهش شدید ریال خود جلوگیری کنند.

حال آنکه بعضی از افراد گردن کلفت،  ارزی که دولت به آنها داده تا با آن به تجارت و تولید بپردازند را وارد بازار نمی کنند.

بهتر نیست دست این افراد سود جو به سرعت قطع شود تا مردم هر روز شاهد کوچک شدن سفره خود نباشند.

آقایان مسئول شما می دانید اگر یک نفر بخواهد یک خانه برای خود در تهران فراهم کند با این میزان دستمزد حداقل یک قرن طول می کشد.

چرا دریافتی حقوق مدیران ارشد نظام کف پایه حقوق وزارت کار تعیین نمی شود تا حال و روزگار مردم را بفهمند.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی