آفتاب

از بورس چه خبر ۹۹/۴/۱۶:به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری آفتاب امروز شاهد رشد بیش از ۸۵ هزار واحدی شاخص بودیم، این افزایش از همان اوایل صبح همراه بود.

شاخص بورس: ۱/۷۴۰/۷۹۴ واحد

درصد تغییر:  ۵.۱۶% مثبت

میزان افزایش: ۸۵/۳۶۴ واحد مثبت


نماد مثبت بورس: ۲۵۷

نماد بدون تغییر بورس: ۵

نماد منفی بورس: ۷۰


نماد مثبت فرابورس: ۲۴۴

نماد بدون تغییر فرابورس: ۵

نماد منفی فرابورس: ۶۱


نماد های موثر بر شاخص:

شستا ۳۷.۶۸% مثبت

فولاد ۴.۹۷% مثبت

فارس ۴.۹۸% مثبت

فملی ۴.۹۹% مثبت

تاپیکو ۴.۹۹% مثبت

وامید ۴.۹۸% مثبتشاخص ۳۰ شرکت بزرگ: ۴.۱% مثبت

شاخص صنعت: ۵.۰۶% مثبت

شاخص ۵۰ شرکت فعال: ۳.۹۶% مثبت

شاخص هم وزن: ۲.۹۷% مثبت


🆔 @aftabonlineوبگردی