آفتاب

ماموران راهنمایی و رانندگی زاهدان دست به بیل شدندبه گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری آفتاب، به علت کندن زمین توسط شرکت گاز زاهدان چاله ای در وسط چهار راه ایجاد شده و شهرداری آن را ترمیم نکرده است.

عبور ماشین ها به دلیل همین چاله با سختی انجام می شود و ماموران راهنمایی و رانندگی خود بیل و فرغون را گرفته و چاله را پر می کنند.
وبگردی