آفتاب

وزارت دفاع اعلام کرد / یک شهید و یک مجروح در حادثه واحد تحقیقاتی در پارچینتحقیقات برای چگونگی علت این سانحه در دست بررسی است.

روابط عمومی وزارت دفاع: عصر روز چهارشنبه (۴ خرداد) طی سانحه‌ای که در یکی از واحدهای تحقیقاتی وزارت دفاع در منطقه‌ی پارچین به وقوع پیوست؛ مهندس احسان قدبیگی به شهادت رسید و یکی دیگر از همکاران ایشان دچار جراحت شد.

تحقیقات برای چگونگی علت این سانحه در دست بررسی است.
وبگردی