آفتاب

آقای ظریف تاریخ نشان خواهد داد که برجام سند ننگ ایران بودبه گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری آفتاب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در صحن علنی مجلس گفت: تاریخ نشان خواهد داد برجام سند افتخار ایران است.

لازم به ذکر است که رهبری، برجام را برای ملت و کشور خسارت محض دانست و طرف های غربی قرارداد یا از آن بیرون رفتند یا به تعهدات خود عمل نمی کنند.

باید اشاره کرد حتی به هواپیمای حامل وزیر امور خارجه در یکی از کشورهای اروپایی بنزین ندادند و تحریم ها یکی پس از دیگری هم در دوران اوباما و هم ترامپ بعد از برجام اضافه شد.

بارها مقام معظم رهبری به عبور از خطوط قرمز در این معاهده اشاره و انتقاد کرد و خواستار توقف زیاده خواهی طرف های غربی در برجام شد اما مسئولین از خوشبین بودن به اروپایی ها سخن به میان آوردند.