آفتاب

آقای ظریف برای رشد فهم شما عمر یک ملت فنا شدبه گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری آفتاب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در صحن علنی مجلس گفت: دوستان عزیز آمریکا را ابرقدرت ندانید!

وی سال ۹۲ در دانشگاه تهران بیان کرد: آمریکا با یک بمب میتواند سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد.

حال از وزیر محترم امور خارجه باید پرسید قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس که بیرون زده است.

به قول خودتان مذاکراتی که برای مردم نفع ندارد شهامت نیست، در این مدت آمریکا و اروپا نه تنها ملت ایران را بلکه شما را هم تحریم کرد.

کسی که به خاطر فشار خانواده ای که در آمریکا زندگی می کند مسئولیت می پذیرد و جام زهر قطعنامه را به امام می نوشاند، قطعا نمیتواند منافع ملت را در برابر آمریکا تامین کند.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی