آفتاب

جدیدترین اثر آرزو زینال زاده در ارتباط با کودک همسریآرزوزینال زاده، هنرمند بازیگر و نویسنده، در جدیدترین فعالیت خود اثری در ارتباط باکودک همسری به نگارش درمیاورد.

ایشان درارتباط با انگیزه  خود در نگارش این اثر گفت کودک همسری ' آرزوهای دست نیافتنی که به باد می رود.' وقتی که رشد ۳۲ درصدی کودک همسری در ایران و ۷۲۰ میلیون دختر در سراسر جهان قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کردند.
جدیدترین امار نشان می دهد هفده درصد آمار ازدواج های ثبت شده در دوران کودکی است .
دلایل کودک همسری ؟؟؟
حقوق فردی کودک همسری ؟؟؟؟
کودک همسری در پسران ؟؟؟؟
تاثیرات کودک همسری بر سلامت جسمی دختران ؟؟؟؟
آیا کودک همسری دختران را در معرض خشونت خانگی قرار می دهد؟؟؟؟
همه این سوالات به فقر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، رسم و رسوم غلط، و بیخیالی خانواده اشاره دارد و من را بر این داشت که به‌ عنوان یک هنرمند به دنبال جواب و پاسخی قابل فهم و درک بر این سئوالها باشم بلکه بتوانم باهمکاری مسئولین فرهنگی و تقنینی و سایر هنرمندان و... برای جلوگیری ازاین پدیده ناهنجار راهکاری مناسب پیدا کنم. لذا تصمیم گرفته‌ام نسبت به نگارش داستانی دراین خصوص اقدام کنم. ایشان بااشاره به عواقب کودک همسری در دختران زیر ۱۸ که باعث بیماری های مقاربتی و سرطان و همچنین آسیب های روحی و روانی و افزایش خشونت و محرومیت از تحصیل و... می‌شود، اظهار داشت امیدوارم که بتوانم راه حل های موثری برای این موضوع پیدا نموده و ارائه نمایم.

علیرضانیاکان
وبگردی