آفتاب

بمب خبری جدید در فدراسیون فوتبالورزش سه نوشت: در حالی که به زمان مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در خصوص رای گیری برای برکناری یا ماندن عزیزی خادم نزدیک می شویم، برخی از اعضای هیئت رئیسه از رییس سابق فدراسیون فوتبال شکایت کردند.

این شکایت از سوی برخی از اعضای هیئت رئیسه تنظیم و در اختیار کمیته اخلاق قرار گرفته است. البته همه اعضای هیئت رئیسه این درخواست را امضاء نکرده‌اند.

بر اساس تصمیم اعضای هیئت رئیسه، جلسه اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ۱۰ خرداد برگزار می شود و در این نشست در خصوص ماندن یا رفتن عزیزی خادم رای گیری خواهد شد. اگر تصمیم هیئت رییسه مبنی بر برکناری عزیزی خادم رای نیاورد او بار دیگر به سمت خود در فدراسیون فوتبال باز خواهد گشت. در عین حال شکایت اعضای هیئت رئیسه از عزیزی خادم در نوع خود جالب است و اگر با صدور رای از سوی کمیته اخلاق پیش از برگزاری نشست اعضای مجمع عمومی همراه باشد می تواند جلسه ۱۰ خرداد را تحت الشعاع قرار دهد.

احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که آیا شکایت اعضای هیئت رئیسه از عزیزی خادم به کمیته اخلاق صحت دارد یا نه؟ گفت: طبق مستندات آماده شده موارد را جمع‌بندی کرده و به کمیته اخلاق ارسال کردیم. ارکان قضایی فدراسیون فوتبال مستقل هستند و این موارد را بررسی خواهند کرد. ان‌شاءالله با توجه به پرونده تشکیل شده، رسیدگی‌هایی صورت خواهد گرفت و تصمیم‌ لازم نیز اتخاذ خواهد شد.

این اتفاق در حالی رخ داده است که عزیزی خادم رییس سابق فدراسیون فوتبال هم از اعضای هیئت رئیسه به خاطر برکناری خود به کمیته اخلاق شکایت کرده است. او به استناد بند ۲ ماده ۳۷ معتقد است اعضای هیئت رئیسه برای برکناری او ادله لازم را نیاوردند و برکناری او از سمت ریاست فدراسیون فوتبال توسط اعضای هیئت رئیسه غیر قانونی بوده است.