آفتاب

آزادسازی ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی مسدودی ایران تأیید شدایرنا نوشت: سخنگوی وزارت امور خارجه توافق برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار ارزهای مسدودی کشورمان را تایید کرد.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه، اساس توافق صورت گرفته با برخی منابع طرف قرارداد ایران را تایید کرد و گفت: چارچوب لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدودشده کشور، مشخص و مورد توافق قرار گرفته است.
وبگردی