آفتاب

نیروگاه شهید مدحج زرگان منفجر شدرئیس سازمان آتش نشانی شهرداری اهواز وقوع انفجار در این نیروگاه را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار حوادث پایگاه خبری آفتاب رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری اهواز وقوع انفجار در این نیروگاه را تایید کرد. وی دلیل این حادثه را نقص فنی در ترانس نیروگاه دانست.


ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی