آفتاب

وضعیت تغییر ساعت رسمی کشور مشخص شدسخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: "طرح تغییر ساعت رسمی کشور" در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، نسبت به برخی مفاد آن ابهام وجود داشت. مراتب جهت اصلاح مصوبه به مجلس اعلام خواهد شد.

وی در توئیتی در این باره نوشت: "طرح تغییر ساعت رسمی کشور" در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، نسبت به برخی مفاد آن ابهام وجود داشت.

مراتب جهت اصلاح مصوبه به مجلس اعلام خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: باتوجه به عدم تأیید نهایی مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییر ساعت رسمی طبق روال سال‌های گذشته در ساعت ۲۴ روز اول فروردین انجام خواهد شد.