آفتاب

فردوسی‌پور؛ غایب بزرگ دربیگزارشگر محبوب سیما چند سال است که از گزارش این بازی محروم است.

در دو دهه اخیر، صدای عادل فردوسی پور به بخشی جدایی ناپذیر از دربی پایتخت تبدیل شده. صدایی گرم و جذاب با اطلاعاتی سرشار که باعث می شد بیننده های زیادی پای تلویزیون میخکوب شوند و بازی را با گزارش او نظاره کنند.

فردوسی پور دربی های زیادی را گزارش کرده که اتفاقا با صدای او ماندگار تر شده اما او در سال های اخیر، از گزارش این بازی محروم بوده. مجری سابق برنامه نود، پس از تعطیلی این برنامه دیگر در بازی های فوتبال گزارشی انجام نداد و حالا بیش از ۴ سال است که دربی را گزارش نکرده.

آخرین گزارش عادل در دربی پایتخت، آبان ۹۶ بود که پرسپولیس با یک گل استقلال را شکست داد.
وبگردی