آفتاب

شورای نگهبان با امکان خرید سربازی مخالفت کردباشگاه خبرنگاران نوشت: سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه مجلس در مورد خرید سربازی ایراد دارد.

طحان نظیف در نشست خبری بیان کرد: فرآیند تصمیم گیری در مورد نظام وظیفه مشخص و قانونی است، بدون هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح روال اداری به درستی طی نمی شود.

او گفت: پیش از رسانه‌ای شدن و ایجاد انتظار برای مردم که بعد با مخالفت مواجه شود، نباید مسئله ای اعلام شود. در نتیجه مصوبه مجلس در مورد خرید سربازی با ایراد مواجه است.
وبگردی