آفتاب

زن اهوازی خانه‌اش را به آتش کشیدشهروند نوشت: زنی که با آتش‌زدن خانه می‌خواست خودکشی کند، با سرعت عمل به موقع آتش‌نشانان و انجام اقدامات احیا (CPR)، نجات داده شد.

روز پنجشنبه گزارش یک مورد آتش‌سوزی عمدی در منطقه آخر آسفالت اعلام شد که با اعزام سریع نیروهای ۱۲۵ از ایستگاه شماره ۵۵ همراه بود.
آتش‌نشانان با سه دستگاه خودرو، ساعت ۱۶ و ۱۱ دقیقه در محل حاضر شدند و نسبت به عملیات اطفا و امدادونجات اقدام کردند. نیروهای ۱۲۵ با خارج‌کردن این زن، اقدام به عملیات احیا(CPR)  حادثه‌دیده کردند. زن جوان پس از CPR و بازگشت به حالت عادی، به منظور اقدامات مراقبتی بیشتر و انتقال به بیمارستان به نیروهای اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد. آتش‌نشانان پس از اتمام عملیات، ساعت ۱۶ و ۴۹دقیقه به سمت ایستگاه خود بازگشتند.
وبگردی