آفتاب

پنج ساعت بدون کولر و پنکه در اتاق ایزوله آزمایشگاه کرونا آن هم در گرمای خوزستانیکی از مسئولان آزمایشگاه بهبهان با بیان شرایط سخت آزمایش تشخیص کرونا بیان کرد: این آزمایش در حدود پنج ساعت با شرایط خاص و بدون کولر و پنکه صورت می پذیرد.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت پایگاه خبری آفتاب ،یکی از مسئولان آزمایشگاه بهبهان با بیان شرایط سخت آزمایش تشخیص کرونا بیان کرد: این آزمایش در حدود پنج ساعت با شرایط خاص و بدون کولر و پنکه صورت می پذیرد.
با توجه به وضعیت قرمز در استان خوزستان و همچنین دمای حدود ۵۰ درجه ای در برخی از این مناطق از هموطنان خوزستان و سایر نقاط کشور خواهشمند است که نکات بهداشتی را رعایت کنند.ویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی